Stavební povolení v právní moci

6. října 2006

Dne 20. září 2006 bylo Úřadem Městské části Praha 7 vydáno stavební povolení na výstavbu první fáze bytových domů projektu Prague Marina, které 3. října 2006 nabylo právní moci. V souvislosti s tím byly zahájeny přípravné stavební práce a přeložky sítí na staveništi Prague Marina.