Jak se pohybovat
ve 3D modelu

Podržením levého tlačítka a pohybem myši otočte kameru.
Podržením pravého tlačítka a pohybem myši posunout pohled.
Scrollováním kolečkem myši přiblížit nebo oddálit pohled.

PŮDORYS . NP

. NP

Návod na obsluhu 3D modelu

Ceník