Dokumenty

Stáhněte si všechny potřebné dokumenty.

Obecné dokumenty

Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas (2.ČÁST)

Kolaudační souhlas – oprava písařské chyby

Doklad o přidělení čísla popisného

Doklad o přidělení čísla popisného – mapa

Prohlášení vlastníka budovy – rozestavěné jednotky

Ohlášení změny údajů v KN – dokončené jednotky

Ohlášení změny údajů v KN – dokončené jednotky (2.ČÁST)

Průkaz energetické náročnosti budovy

List vlastnictví 16662

List vlastnictví 16663

Prohlášení o vzdání se zástavního práva financující banky